การบริการหลังการขาย คือสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับเรา

ภาพส่วนหนึ่งของการติดตั้งระบบติดตามสินค้าแบบครบวงจรด้วยระบบที่ทันสมัยที่สุด

    ขอขอบพระคุณทุกโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เลือกใช้ระบบติดตามและควบคุมความเร็วไม่ให้เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และอีกหลายๆ จังหวัด ซึ่งอุปกรณ์และโปรแกรมสามารถเชื่อมต่อระบบของกรมการขนส่งได้ทันที 


 

   กลุ่มบริษัทน้ำมัน PT ได้เลือกใช้ระบบ Onetrack เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามกฏระเบียบที่กรมขนส่งกำหนดทั้งหมดเกือบ 300 คัน ซึ่งตอนนี้มีกลุ่มลูกค้าที่เลือกใช้ระบบ Onetrack รวมแล้วเกือบ2หมื่นคัน และยังขยายต่อไปอีก


   

 

กลุ่มรถที่มีการติดตั้งกล่องดำ Black Box ซึ่งสามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียง รวมไปจนถึงเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิด ซึ่งทำให้ทางผู้ประกอบการสามารถคำนวณและหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากภาพ เสียงและเหตุการณ์จริง


ขอขอบคุณ บริษัท เชิดชัยกลการ จำกัด เป็นอย่างสูงที่เลือกใช้ระบบ MS Online เข้ามาดูแลระบบการเดินรถของบริษัท ไม่ว่ารถจะอยู่จุดใด รถเซอร์วิสที่ใด ทางบริษัทก็ทราบได้ทันที


ขอขอบคุณ กลุ่มรถบรรทุกวัตถุอันตรายประเภท 4 และ 9 ที่เลือกใช้ระบบติดตามรถด้วย GPS Tracking ที่ผ่านการรับจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้รถได้วิ่งถูกต้องตามกฏหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย ประเภท 4 และ 9 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป


ขอขอบคุณ บริษัท ชลรุ่งเรืองนครราชสีมา จำกัด เป็นอย่างสูงที่เลือกใช้ระบบ MS Online เข้ามาวางแผนการขนส่งสินค้าและควบคุมการทำงานทุกอย่างตามที่บริษัทกำหนดตามมาตราฐานการขนส่งสินค้าทุกครั้ง


ขอขอบคุณ บริษัทเกียรติอำไพ คอนกรีต จำกัด เป็นอย่างสูง ที่เลือกใช้ระบบ MS Online เข้ามาวางแผนรถวิ่งสินค้า


ขอขอบคุณ กลุ่มโรงงานหลังคาเหล็กBK Group เป็นอย่างสูง ที่มอบความไว้วางใจให้เราเข้ามาดูแลระบบการขนส่งสินค้าและรวมถึงระบบวางแผนการเดินทางในการขนส่งสินค้าในทุกสาขา


ขอขอบคุณ หจก.บุรีรัมย์บางพระเซ็นเตอร์เทรด ที่มอบความไว้วางใจให้เราได้เข้ามาร่วมวางแผนการเดินทางรถขนส่งสินค้า


ขอขอบคุณ Home Mega Mart เรืองสุขก่อสร้าง เป็นอย่างสูง ที่ได้เลือกระบบ MS Track ให้เข้าดูแลระบบขนส่งสินค้าในรถทั้งหมด


 

ทางบริษัทต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกใช้ระบบบริหารจากทางบริษัทเข้าไปช่วยเหลือท่านในด้านการขนส่งและด้านความปลอกภัย จนทำให้เรามีกลุ่มลูกค้าและจำนวนรถที่เราต้องดูแลเป็นจำนวนกว่าพันคัน

                                

                     

Promotions

 

ชุดพิเศษเช็คน้ำมัน เช็คความเร็ว ดูความเคลื่อนไหวรถไม่มีสะดุด


   

สุดยอดระบบนำทาง มีทั้งขนาด 4.3 , 5 , 7 นิ้ว สินค้าไม่ดียินดีคืนเงินหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่..ทันที