การบริการหลังการขาย คือสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับเรา

เพื่อรองรับการขยายงานในสาขาต่างๆ ทางเราเปิดรับสมัครบุคลากรในหลายสายงานดังนี้

1.วิศวกรขาย (Sale Engineer) จำนวน 10 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

  พัฒนาระบบการบริหารการขนส่งร่วมกับลูกค้า , ฝ่ายออกแบบและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  ประสานงานและติดตามยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
  ประสานงานและติดตามระบบให้เป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้า
  แก้ไขปัญหาช่วยลูกค้า และกลุ่มอุตสาหกรรมไปพร้อมๆ กัน
  วางแผนการขายและบันทึกการขายรวมถึงสามารถวิเคราะห์ตลาดได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

  ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  เคยผ่านงานขายที่ต้องออกพบลูกค้าตามที่ได้วางแผนก่อนออกงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ       
                              เคยผ่านงานขายสิ่นค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหรือระบบติดตามงานขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                       เคยผ่านงานขายรถหรือเกี่ยวกับรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  เข้าในการใช้งาน Internet และส่ง Email เป็นอย่างดี                          
  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี                                                             รักงานขาย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี                                                                                                                                                               เป็นคนในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                                                                                                       มีรถส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.โปรแกรมเมอร์ จำนวน 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
  ชาย , หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  จบปริญญาตรี
  มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความเข้าใจฐานข้อมูล(Ms-SQL,MySQL,Oracle อย่างใดอย่างหนึ่ง
  เขียนโปรแกรม Application โดยใช้ VB.NET หรือ C#.NET ได้ดี
  สามารถทำงานเป็นทีมได้


3.ช่างติดตั้ง จำนวน 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  ไม่จำกัดวุฒิ
  มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟภายในรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถทำงานนอกเวลาได้
  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  สามารถทำงานเป็นทีมได้

สอบถามโดยตรงที่ 093-5477208 หรือส่ง Email มาได้ที่ tanapolma@gmail.com

Promotions


ชุดพิเศษเช็คน้ำมัน เช็คความเร็ว ดูความเคลื่อนไหวรถไม่มีสะดุด


 

สุดยอดระบบนำทาง มีทั้งขนาด 4.3 , 5 , 7 นิ้ว สินค้าไม่ดียินดีคืนเงินหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่..ทันที